Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Akce

Akce

Naše škola spolupracuje s centrem SEV Mravenec, které pořádá pro první stupeň naší školy rozličné aktivity.


Naše škola se účastní projektu 72 hodin - Ruku na to

Rok 2022:

  • 2. ročník - Podzimní hrátky s MŠ
  • 3. ročník - Šetříme jídlem
  • 4. ročník - Třídíme odpad
  • 5. ročník - Třídíme odpad
  • 6. ročník - Příroda nás spojuje - celý den pro 1. ročník
  • 7. ročník - Třídíme odpad
  • 8. ročník - Úklid okolo Budína
  • 9. ročník - Úklid multifunkčního hřiště

Plánováné akce pořádané v průběhu školního roku:

 

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku

Zahájení práce v zájmových útvarech

Dopravní hřiště – 4. roč.

Olympijský víceboj – 1. – 5. roč. – organizuje IX. třída

 

ŘÍJEN

Kurz bruslení v Telči – zahájení . – 2. Roč.

Končím I. st. začínám II. st. – Policie ČR – 5. roč.

Projekt 72 hodin

Podzimní tvoření – 6. roč. + 1. roč.

Drogy – 7. roč. – Policie ČR

Právní vědomí – 8. roč. – Policie ČR

Přírodovědný klokan – 6. – 9. roč.

 

LISTOPAD

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo – 8. – 9. roč.

Olympiáda z matematiky II. st.

Kurz bruslení v Telči – I. tř.

Cestovatel Kubeš – beseda 

Sálová kopaná – 6. + 7. roč. (chlapci)  8. + 9. roč. (chlapci) 

3D modelování – IX. tř.

Vánoční dílna – I. st.

 

PROSINEC

Čertovská škola –  1. st.

Mikuláš – nadílka pro I. st. + MŠ

Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 6. – 9. roč.

Krýzovy jesličky – 2. + 3. roč. 

Vánoční vystoupení v sokolovně

Vánoční besídky ve třídách

Mladý chemik – 9. roč.

Dějepisná olympiáda – 8., 9. roč.

 

LEDEN

Biologická olympiáda – školní kolo

Zeměpisná olympiáda – 6. – 9. roč.

Olympiáda českého jazyka – školní kolo

Drahotský /Smíkalová – Hrajeme dětem, s písničkou jdem světem

Kino Počátky – I. + II. st.

 

ÚNOR

Školní kolo recitace

Dravci

Poznej Vysočinu – školní kolo – 6. – 9. roč.

Zeměpisná olympiáda – oblastní a okresní kolo – 6. – 9. roč.

Olympiáda z anglického jazyka – 6. – 9. roč.

Masopust - 1. st..

Pythagoriáda – 2. st

Mat. klokan – 5. – 8. roč.

Mladí lidé v evropských lesích – 8. a 9. roč.- týmová soutěž

LEGO robot – 7. roč.

Zemědělství a lesnictví na Vysočině – školní kolo

 

 

BŘEZEN

Příprava zápisu do 1. roč. - 9. roč.

Oblastní kola a okresní kola výše uvedených soutěží

Škola naruby - 1. st.

Vybíjená – dívky 6. – 7. roč.

Čtenářské chvilky – 6. roč. pro 2. roč.

Minifotbal – chlapci – 6. + 7. roč. (březen - duben) 8. + 9. roč. (březen - duben)

 

DUBEN

Zápis do první třídy – 9. roč.

Velikonoce – 1. st.

MARBO – hudebně vzdělávací program – Písničky a jejich úkoly – MŠ, ZŠ – I. + II. st.

Volba povolání – 8. roč.

Čistá Vysočina – 6. – 9. roč.

Biologická olympiáda – oblastní a okresní kolo – 6. – 9. roč.

Informační dopoledne pro žáky 8. roč. – na ISP v Pelhřimově (volba povolání)

Informační dopoledne pro žáky VIII. tř. – na ISP v Pelhřimově (volba povolání)

Zemědělství a lesnictví na Vysočině – krajské kolo

Vybíjená  4. + 5. roč. (duben – květen)

   

KVĚTEN

Pobyt v přírodě

Poznej Vysočinu – krajské kolo 6. - 9. roč.

Soutěž o nejtalentovanějšího žáka Vysočiny (Aj) – 6. – 9. roč.

Atletická olympiáda – 1. st.

 

ČERVEN

Vítání léta

Sportovní dopoledne – 9. roč. pro MŠ

Atletická olympiáda -  2. st.

Pasování čtenářů  – 1. roč. – organizují žáci 2. roč.

Rozloučení MŠ s 9. roč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní hřiště – 4. tř. – jaro

Plavecký výcvik – 3. – 4. roč., 1. + 2. roč.

Besedy v knihovně

Recyklohraní

SEV Mravenec

Kurz bruslení – 1. a 2. roč.

Exkurze do místních podniků (volba povolání) – 8. + 9. roč.

Divadlo Tábor, Jihlava – dle nabídky