Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola  Žirovnice, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

 

Dle § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem školy ředitelka školy rozhodla, že ve školním roce 2023/2024 otevře  jednu první třídu s celkovým počtem 30 žáků.

 

 

Při rozhodování bude ředitelka školy postupovat následovně:

 

  1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu v Žirovnici, které jsou po odkladu povinné školní docházky, a děti, které do 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku, popř. talentované děti s trvalým pobytem v Žirovnici, které budou mít nutná doporučení.

 

  1. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí všech žáků s trvalým pobytem v Žirovnici /viz bod 1/, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

 

  1. a) Přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

 

  1. b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává.

 

 

 

 

V Žirovnici dne 22. 3. 2023

                                                                  

 

 

 

                                                                                    

                                                                                      Mgr. Dagmar Brýnová

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Žirovnice