Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Naše třídy - archiv 2019 - 2020 > V. třída > Zadání na domácí studium - 16.3. - 22. 3.

Zadání na domácí studium - 16.3. - 22. 3.Soubor se zadáním - ČJS

 

  • ČJL – mluvnice:

           - udělat opravy v sešitě ČJL 1 a diktáty (psát odůvodnění)

           - zopakovat slovní druhy (máme zapsáno v Mluvnicích + přehled U str. 52)

           - U str. 53/3a) do ČJL 1(vypsat na řádek, nad každé slovo číslicí slovní druh)

           - U str. 53/6a) do ČJL 1 (napsat správně a u slov na prvních dvou řádcích určit slovní druh)

           - PS velký: 29/2a + 3, 30/5 i a), 6, 7 i a)

           - opakovat pravopis pomoci online cvičení - vyjmenovaná slova, koncovky podstat.  jmen, shoda přísudku s podmětem, zdvojené souhlásky, skupiny                   bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně: online testy z českého jazyka, luštěnky/domů

 

  • ČJL – LV:

           - Čtení s porozuměním: str. 22 – 23 (vyplnit)

 

  • M:

          - udělat opravy v sešitě M 1

          - PS velký (1. díl): str. 26/1, 2 a) i b), 4, 6 + sloupečky na této stránce, str. 28/7, 8, 10, 11

          - procvičovat malou násobilku

 

  • AJ:

          - opakovat sloveso to be (oznamovací věty – plné i stažené tvary) + přivlastňovací zájmena – přehled v PS str. 66

          - opakovat slovíčka PS str. 74 – celá 1. lekce, dále 2. lekce – A, B (máme zapsáno ve Vocabulary)

          - zapsat do Vocabulary PS str. 74 2C a naučit

          - PS str 14/1, 2